Cara Menyertai | How to Participate

Cara Penyertaan / Registration guide :

Sila klik / Please clickon icon below

daftar_sekarang1

Anda akan dibawa ke laman pendaftaran seperti dibawah dan pilih kategori penyertaan / After click on the icon, page will be directly open the registration page as per below

 

kategori daftr

Selepas pilihan kategori dibuat, sila isi segala maklumat yang diperlukan dengan betul. / Please choose your correct category and fill in all the information on the registration forms

isi borang

Setelah selesai borang penyertaan diisi, anda akan dibawa ke laman bayaran secara online dan pilih cara bayaran semada menggunakan Kad Kredit / Kad Debit ataupun perbankan online (Maybank2u, Cimbclicks) / Once finish registration, u will directly to payment gateway and choose for the payment mode.

Bayaran Page 1 Bayaran Page 2 Bayaran Page 3

Setelah selesai bayaran dibuat, sila cetak resit bayaran sebagai bukti bayaran yang telah dibuat./ Once payment already done, please print your payment receipt.

Cara print resit bayaran selepas bayaran dibuat, klik menu > print ataupun print resit bayaran yang dihantar ke email yang telah didaftar oleh pihak anda. / To print your payment receive, click on the Menu on your browser > click Print or else you can print out payment receipt from your email.

cara print

Contoh resit bayaran / Example of payment receipt

contoh resit bayaran

*Pastikan anda memeriksa email yang telah anda daftarkan untuk pemakluman berkaitan pendaftaran larian bomba dan resit bayaran. / Please check your email to receive a notification of registration entry and payment receipt