Kategori D – Men Sr. Vet 50 Years & Above

  • Pastikan anda mengisi segala maklumat dibawah untuk menyertai Larian Bersama Bomba 2018 ini. / Please fill up all the information required.
  • Baju dan BIP boleh diambil di Ibu Pejabat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Jalan Maharajalela, 50648 Kuala Lumpur bermula pada 21 Julai 2018 sehingga 22 Julai 2018 (SABTU&AHAD) jam 9.00 pagi hingga 05.00 petang . / T-shirt & BIP can be collected at Ibu Pejabat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Jalan Maharajalela, 50648 Kuala Lumpur start from 21th July 2018 to 22th July 2018 (Saturday & Sunday) time 09.00 am to 05.00 pm.
  • Sekiranya pihak tuan tidak mengambil T-Shirt dan nombor larian penyertaan larian terbatal secara automatik. / Your entry participate will cancel if your registration kits are not collected.
  • Wang penyertaan tidak akan dikembalikan setelah bayaran dibuat. / No refundable money after payment has been made.
Isikan alamat penuh anda / please fill in your full address
Maksima 16 aksara sahaja / 16 characters only
Sila isi nama orang untuk dihubungi sekiranya kecemasan / Please fill in emergency name to contact
Sila isi no telefon orang untuk dihubungi sekiranya kecemasan / Please fill in phone no. to contact for emergency
Contoh Isi No. I/C "810102035577"
Sila baca terlebih dahulu sebelum klik tanda persetujuan / Please read carefully before agree