Kategori B – Women Open 18 Years & Above (10 km)

larian bersama bomba
  • Pastikan anda mengisi segala maklumat dibawah untuk menyertai Larian Bersama Bomba 2017 ini
  • Pastikan pengambilan T-Shirt dan nombor larian diambil di lokasi pilihan anda 3 hari selepas pengesahan bayaran dibuat atau pada 06 Mei 2017 di lokasi pertandingan
  • Sekiranya pihak tuan tidak mengambil T-Shirt dan nombor larian penyertaan larian terbatal secara automatik.
  • Wang penyertaan tidak akan dikembalikan setelah bayaran dibuat