Daftar

larian bomba

*SILA PILIH KATEGORI PENYERTAAN DIBAWAH UNTUK MENYERTAI LARIAN BERSAMA BOMBA 2017

Kategori A – Men Open (10 km larian)

Kategori B – Women Open 18 Years & Above (10 km larian)

Kategori C – Men Jr Vet. 40 – 49 Years (10 km larian)

Kategori D – Men Sr. Vet 50 Years & Above ( 7 km larian)

Kategori E – Women Vet 35 Years & Above (7 km larian)

Kategori F – Jr. Firefighter 39 Years & Below (7 km larian) – Pendaftaran ditutup, penyertaan telah penuh

Kategori G – Sr. Firefighter 40 Years & Above (7 km larian) – Pendaftaran ditutup, penyertaan telah penuh

Kategori H  Men Jr 13-17 Years (7km)- Pendaftaran ditutup, penyertaan telah penuh

Kategori J Women Jr. 13-17 Years (7km)-Pendaftaran ditutup, penyertaan telah penuh